Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

7435 6fd5
One of the most beautiful Disney girls.
3790 cfbd 500
Ja kojarzę jak kiedyś po mistrzowsku dojechał tulczyńskiego rolnika, który nie chciał mu sprzedać swojej ziemi, bo niby jego z dziada pradziada i chce tam po wiek wieków gospodarzyć. W swoim misternym planie doniósł na niego do organów administracji państwowej, że ten nielegalnie wyciął drzewa na swoim polu co było zresztą zgodne z prawdą. Dopieprzyli mu taką grzywnę, że się chłopina nie pozbierał. W efekcie ziemia i chałupa trafiła na licytacje komorniczą, całą wieś pod przewodnictwem księdza proboszcza Antoniego zbierała hajsiwo, co by się zgadzało i ziemi chłopu nieodebrali. Nikt nie domyślał się, że to robota Tracza Janusza, który przebił ofertę wszystkich, zdobył co chciał, a w chałupie celem ostatecznego upodlenia niepokornego rolnika otworzył burdel o wdzięcznej nazwie "Ojcowizna". Tak właśnie wgniatał w podłoże swoich wrogów Tracz Janusz, najczarniejszy z czarnych charakterów polskich seriali. Niejaki Waldemar Jaroszy to mu może buty czyścić.
Reposted fromBulterier Bulterier viamrocznakatia mrocznakatia
Sponsored post
7788 5202
Reposted frommrocznakatia mrocznakatia
3150 b23b 500

ask-an-mra-anything:

alwaysbewoke:

alwaysbewoke:

attndotcom:

America’s first leaders.

The current faces on that mountain should be destroyed and replaced by these. I dream of that all the time.

All the time I dream of someone (maybe me) devising a way to DESTROY these faces on this mountain. All the time.

Mount Rushmore is one of the most fucked up monuments of all time

Reposted fromlafuene lafuene viamrocznakatia mrocznakatia

June 21 2015

8155 b385
3416 5506 500
  • me:*owns 264 unread books*
  • me:*buys 17 new books*
  • me:*rereads harry potter*
Reposted frombookart bookart vialiveattherainbow liveattherainbow
0077 e5d5 500
Reposted fromfungi fungi vialiveattherainbow liveattherainbow
0666 59eb 500
8518 70e7 500
Reposted fromdafil dafil vialiveattherainbow liveattherainbow

June 18 2015

śmieszki na planie
Reposted fromczinok czinok viaTammy Tammy
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
Reposted fromdespond despond viaTammy Tammy
Cytując Hamleta, akt piąty, scenę pierwszą, wers 425: NIE.
— legendarnie
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaTammy Tammy
4354 a5c9
When someone asks me what I do with my life
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaTammy Tammy
Reposted fromgruetze gruetze viaTammy Tammy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...